Huvdårdssalong

BOKA HÄR!


Klicka här för att se priser, lediga tider samt boka behandling.Har du ett eller flera hudbekymmer, kan det ibland vara svårt att veta vilken typ av behandling som passar dig bäst. Därför rekommenderas att du först bokar in dig på en  konsultation.

I samband med bokning godkänner du som kund att dina personuppgifter lagras. Läs mer om behandling av dina personuppgifter längst ner på sidan.

AVBOKNING


Avbokning ska ske senast 24 timmar före utsatt tid via onlinebokningen, e-post, telefon eller sms,

i annat fall debiteras upp till 600 kr.


Det utgår en påminnelse via e-post på behandlingen två dagar före utsatt tid.


Om du inte dyker upp på din bokade behandlingstid

eller inte har avbokat behandlingen i tid debiteras du upp till 600 kr i efterhand.

Kostnadsfria återbesök räknas som förbrukade.


Observera att du tilldelas en bekräftelse på din avbokade behandling

innan den kan räknas som avbokad.
BETALNINGSwish


Kontokort


Kontant (Endast jämna pengar)


Epassi


Klarna

GDPR


Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)


Hudhälsan är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling. Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.


Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (1) det särskilt överenskommits mellan Hudhälsan och dig, (2) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (4) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. 


Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Hudhälsans verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.


Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Hudhälsan om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av
dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.